Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Nadštandardné izby

NÚSCH, a.s., prevádzkuje pre hospitalizovaných pacientov osobitné izby, ktorých vybavenie presahuje štandardný charakter pobytu v rámci služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na týchto klinikách:

  • Kardiologická klinika: 3 nadštandardné izby
  • Kardiochirurgická klinika: 2 nadštandardné izby
  • Klinika cievnej chirurgie: 1 nadštandardná izba

NÚSCH, a.s., poskytuje za príplatok možnosť ubytovania a celodenného stravovania blízkej osobe pacienta.

Objednávky nadštandardných izieb

Kardiologická klinika - prijímacia kancelária +421 (2) 59 320 250
Kardiochirurgické oddelenie +421 (2) 59 320 553
Sekretariát cievnej chirurgie  +421 (2) 59 320 635

Cenník služieb v nadštandardnej izbe

SlužbyPacientBlízka osoba pacienta
Ubytovanie (1 noc) 35 € 50 €
Stravovanie (1 deň) v cene ubytovania 10 €
 
Za objednanie nadštandardnej izby sa platí zálohová platba vo výške 175 €. V prípade ubytovania aj sprevádzajúcej osoby, sa za túto osobu platí zálohová platba 250 eur. 


Na fotografiách je nadštandardná izba na Oddelení kardiochirurgie.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok