Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Všeobecné dôležité informácie

Návštevné hodiny

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte respiračných ochorení sú od 01.12.2023 do odvolania ZAKÁZANÉ návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach NÚSCH, a.s.

Výnimku z tohto zákazu majú iba návštevy:

 • kňazov k pacientom za účelom podávania sviatosti pomazania
 • ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť

Tieto návštevy sú povinné použiť ochranný plášť, rúško, resp. respirátor.

Centrálna karta

Pred každou návštevou ambulancie je potrebné sa zaregistrovať v Centrálnej karte (prízemie budovy - vestibul), kde pacient predloží tieto doklady:

 1. Občiansky preukaz
 2. Preukaz poistenca
 3. Odporúčanie od lekára - kardiológa, angiológa alebo internistu

Čo si potrebujete doniesť do ústavu

V prípade, že je Vaša hospitalizácia v NÚSCH, a.s., nevyhnutná, je potrebné si so sebou doniesť:

 1. Zdravotnú dokumentáciu (zdravotnú kartu od Vášho obvodného – rajónneho lekára, prípadne dokumentáciu od Vášho ošetrujúceho lekára)
 2. Hygienické potreby
 3. Vhodné prezuvky


Kaplnka – bohoslužby

Nedeľa 9:00 katolícke bohoslužby

V prípade záujmu o iné bohoslužby treba kontaktovať pani Evu Kameniarovú, tel. č.: +421 2 59 320 443, ktorá poskytuje bližšie informácie o bohoslužbách.

 

Verejná lekáreň SRDCE

Verejná lekáreň Srdce je od 1. mája 2016 lekárňou NÚSCH, a.s.

Pondelok - Piatok 7:00 - 15:30
Sobota a Nedeľa zatvorené

Zodpovedná vedúca: PharmDr. Daniela Juricová

Telefón: +421 2  59 320 210

Email: srdce@nusch.sk

 

Bufet Delikanti

Prevádzkuje: Delikanti, s.r.o., Námestie Hraničiarov 35, 851 03  Bratislava

Zodpovedná vedúca: Karolína Vrbovská

Otváracie hodiny

Pondelok až piatok: 6:45 - 15:00
Sobota: 12:30 - 16:00

Ďalšie predajne a automaty

 • automaty na kávu a nealkoholické nápoje
 • bankomat
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok