Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Samostatné vyšetrenia

Echokardiografické vyšetrenie

Komplexné ultrazvukové vyšetrenie srdca realizované expertami na kardiovaskulárnu medicínu na najmodernejších prístrojoch.

Cieľom vyšetrenia je posúdiť jednotlivé srdcové oddiely a chlopne, ich štruktúru, veľkosť a funkciu.

Vyšetrenie je bezbolestné, trvá spravidla menej ako 30 minút a nevyžaduje si zo strany pacienta žiadnu špeciálnu prípravu.

 

Tlakový holter - 24-hodinový

24-hodinové monitorovanie tlaku krvi sa robí najčastejšie u ambulantných pacientov na posúdenie efektívnosti antihypertenznej liečby, v niektorých prípadoch je nevyhnutné na stanovenie diagnózy artériovej hypertenzie, čiže vysokého krvného tlaku.

 

 

 

EKG holter - 24-hodinový

24-hodinové monitorovanie EKG (elektrokardiogramu) je užitočná metodika pre posúdenie prítomnosti porúch rytmu (arytmií) a s nimi súvisiacich subjektívnych ťažkostí.

 

 

 

 

USG brucha (sonografia horného brucha)

Ide o neinvazívne bezbolestné vyšetrenie parenchýmových brušných orgánov. Trvá cca 10 minút a pacient naň prichádza nalačno.

 

 

 

 

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok