Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Cievne vyšetrenie

Cievne vyšetrenie - vyšetrenie artérií alebo žíl dolných končatín

 • angiologické vyšetrenie (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie)
 • duplexná ultrasonografia artérií alebo žíl dolných končatín
 • meranie členkovo-brachiálneho indexu (ABI)
 • duplexná ultrasonografia ďalšieho cievneho systému (za príplatok)

Cievne vyšetrenie zamerané na karotické artérie

 • duplexná sonografia extrakraniálneho karotického povodia (karotické tepny na krku)
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok