Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Kardiologické vyšetrenie

Ponúkame Vám nasledovné vyšetrenia:

 • Klinické kardiologické vyšetrenia (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie)
 • EKG dvanásťzvodový záznam
 • RTG hrudníka
 • Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca
 • Laboratórne vyšetrenie krvi
 • K+ draslík v sére
 • Na+ sodík v sére
 • Cl- chlór v sére
 • GLU glukóza v sére
 • UREA močovina v sére
 • KREAT Kreatinín v sére
 • UA kyselina močová v sére
 • BIL-T Bilirubín celkový
 • BIL-D Bilirubín priamy
 • GMT gama-glutamyltrasferáza
 • ALP alkalická fosfatáza
 • AST aspartátaminotransferáza
 • ALT alanínaminotransferáza
 • CHOL Cholesterol celkový
 • HDL cholesterol
 • LDL cholesterol
 • TG triacylglyceroly
 • Krvný obraz + 5 populačný diferenciálny rozpočet leukocytov

Za príplatok Ergometria (záťažové EKG).

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok