Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Objednávanie

Na objednanie sa do Klientskeho centra NÚSCH, a.s., kontaktujte:

Mgr. Jannette Mruškovičová
manažérka
tel.: +421 2 59 320 549
email: janette.mruskovicova@nusch.sk


Henrieta Kavická
recepčná
tel.: +421 2 59 320 203
email: recepcia@nusch.sk

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok