Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Prenájom a inzeráty

Nájomné zmluvy

Informácie o nájomných zmluvách.

Prenájom kongresovej haly v knižnici

Bližšie informácie na tel. č.: +421 (2) 59 320 564 a v dokumente týkajúcom sa nájomných zmlúv.

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok