Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Preventívne centrum

Na objednanie sa do Preventívneho centra NÚSCH, a. s., kontaktujte:

Mgr. Jannette Mruškovičová (manažérka)

tel.: +421 2 59 320 549

email: janette.mruskovicova@nusch.sk


Mgr. Renáta Fajčíková 
(asistent)

tel.: +421 2 59 320 265

email: renata.fajcikova@nusch.sk


Základné vyšetrenie – kardiologické

 1. Klinické kardiologické vyšetrenia: vstupný pohovor s lekárom a fyzikálne vyšetrenie zahŕňajú tiež podrobnú lekársku správu o výsledku vyšetrenia spolu s odporúčaním ďalšieho postupu.
 2. EKG: dvanásťzvodový záznam EKG, jedno zo základných vstupných vyšetrení.
 3. RTG hrudníka: základné vyšetrenie pre skríningovú detekciu chorôb srdca a pľúc.
 4. Záťažové EKG: zápis EKG počas fyzického zaťaženia, slúži na detekciu počínajúcich známok ischemickej choroby srdca a latentných porúch rytmu. Rovnako vhodné na zistenie fyzickej kondície.
 5. Echokardiografia - ultrazvukové vyšetrenie srdca: určenie morfológie a funkčnosti srdca, včasné odhalenie chorobných nálezov.
 6. Laboratórne vyšetrenie krvi a moču:
  • vyšetrenie hladiny glukózy v krvi, kyseliny močovej, kreatinínu, močoviny, chloridov, elektrolytov, sodíka a draslíka,
  • pečeňové testy: celkový bilirubín, priamy bilirubín, GMT, ALP, AST, ALT,
  • vyšetrenie metabolizmu lipidov v krvi: celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, tiaacylglyceroly (TG),
  • vyšetrenie moču chemicky; vyšetrenie močového sedimentu mikroskopicky,
  • krvný obraz a sedimentácia krvných elementov (FW).

Základné vyšetrenie – cievne

 1. Cievne vyšetrenie artérií alebo žíl dolných končatín - angiologické vyšetrenie (anamnéza a fyzikálne vyšetrenie), duplexná ultrasonografia artérií alebo žíl dolných končatín, meranie členkovo brachiálneho indexu (ABI), za príplatok duplexná ultrasonografia ďalšieho cievneho systému.
 2. Cievne vyšetrenie  zamerané na karotické artérie – duplexná sonografia extrakraniálneho karotického povodia (karotické tepny na krku), meranie tuhosti cievnej steny (spoločná karotická tepna).

Samostatné fakultatívne vyšetrenia

 1. Záťažové ekg ergometria.
 2. Echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca.                                                         
 3. USG brucha: sonografia horného brucha.                                                                    
 4. 24 - hodinový tlakový Holter: monitorovanie tlaku krvi pomocou prenosného rekordéra. Vhodné pri kolísavom tlaku krvi a na monitoring úspešnosti liečby hypertenzie.            
 5. 24 - hodinový EKG Hholter: monitorovanie EKG krivky pomocou prenosného rekordéra. Vhodné pri poruchách srdcového rytmu.                                                                   
 6. Spirometria: funkčné vyšetrenie pľúc.   
 7. Laboratórne vyšetrenie krvi a moču                                                                            
 8. Rehabilitácia: široká ponuka rehabilitačných techník zahŕňa: individuálnu liečebnú telesnú výchovu (LTV), LTV indikovanú pri ťažkom motorickom deficite, klasickú i reflexnú masáž.   
 9. Doplňujúce biochemické vyšetrenia: vyšetrenia FeS-železo, CRP-Creaktívny proteín, ASO-antistreptolysin O, HBsAg-vírusová hepatitída typu B, TSH-štítna žľaza, FT3-trijódtyronín, FT4-tyroxín voľný.       
 10. Doplňujúce hematologické vyšetrenia: Quick, APTT, fibrinogén, HTI, TT, D-dimer, FDP, AT III, agregometria trombocytov, trombofilné markery, genetické vyšetrenie trombofilných markerov, Krvná skupina + Rh faktor.                                                                              
 11. Sérologické vyšetrenia: anti HIV- vírus imunitnej nedostatočnosti človeka, Anti HCV-vírusová hepatitída typu C, BWR- syfilis, EBV-infekčná mononukleóza Vírus Epsteina a Barrovej, Paul Bunnelova reakcia a IM test, Chlamídiové infekcie dýchacieho systému, CMV, IgG, IgM – Cytomegalovírusová choroba.      
 12. Genetické vyšetrenia : genetické vyšetrenie trombofilných markerov.  

 

Služby Preventívneho centra NÚSCH, a. s., sú spoplatnené, pacient si ich v plnej výške hradí sám.

Platené vyšetrenia a služby

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • OHSAS
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok