Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Rádiologická intervencia

Bol som na rádiologickej intervencii. Čo to pre mňa znamená?

Prečítajte si informačný leták pre pacientov, ktorí v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s. absolvovali rádiologickú intervenciu.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok