Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Semináre 2005

J. Pirk, J. Malý, H. Říha, I. Netuka: odborný seminár

Dátum zverejnenia: 08. 06. 2005

J. Pirk
J. Pirk

Pozvánka na odborný seminár a pracovnú schôdzu pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Účastníci: J.Pirk, J. Malý, H. Říha, I. Netuka IKEM, Praha

Téma: Skúsenosti IKEM s mechanickou podporou srdca ako "bridge" k transplantácii


Prednáška "Transplantácia srdca a pľúc" a "Novartis lecture"

Dátum zverejnenia: 02. 04. 2005

Desiata prednáška pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti a siedma Novartis lecture sa konajú 21. apríla 2005 o 14.30 hod. v Konferenčnej sále Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava.


  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok