Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám NÚSCH, a.s., poskytuje informácie fyzickým alebo právnickým osobám:

 • osobne - na Referáte evidencie a vybavovania žiadostí, prízemie, č. dv. 01 42 31 07
  BLOK A - administratíva (v pracovný deň v čase od 8:00 - 10:00)
 • telefonicky - na čísle +421 (2) 59 320 829 (v pracovný deň od 8:00 - 11:00)
 • listom - zaslaním na adresu ústavu
 • e-mailom - na adrese info@nusch.sk

Každá žiadosť (písomná aj ústna) musí spĺňať zákonné náležitosti (pozri vzor). K dispozícii je aj elektronická verzia žiadosti o poskytnutie informácií. Viac informácií o zákone č. 211/2000 Z.z. nájdete na www.zbierka.sk.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok