Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Plán verejných obstarávaní

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky

Zverejnené dňa 21.02.2011

Prístroj na kontinuálne monitorovanie biochemických a hematologických parametrov krvi pacientov počas mimotelového obehu.

Prílohy: Predloženie cenovej ponuky, Monitoring krvných parametrov

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky

Zverejnené dňa 28.12.2010

Telefónny a telekomunikačný systém.
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk, Sprievodný list

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky

Zverejnené dňa 28.06.2010

Anestéziologický prístroj vrátane príslušenstva,  určený pre podávanie inhalačných anestetík.
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk, Sprievodný list

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky

Zverejnené dňa 14.05.2010

Zariadenie umožňujúce automatické archivovanie dokumentov v pevných obaloch štandardných rozmerov A4 a pevných obaloch štandardných rozmerov A5.
Prílohy: Výzva na predkladanie ponúk, Sprievodný list

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok