Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Prehľad verejných obstarávaní

Zoznam verejných obstarávaní
Predmet Informácie - kritériá Informácie - ostatné Výsledok Zmluva Suma plnenia Správa Odôvodnenie
Lieky Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 34/2014 38/2014 39/2014 40/2014 41/2014 43/2014 45/2014 46/2014 47/2014 48/2014 49/2014 50/2014 Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť
Zemný plyn Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť
Poistná zmluva na poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 232/2013 Stiahnuť
Elektrická energia Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 226/2013 Stiahnuť
Xerografický papier a papierové hygienické výrobky Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 227/2013 228/2013 Stiahnuť Stiahnuť
Ultrazvukový prístroj vrátane príslušenstva - podlimitná zákazka Stiahnuť 201/2013 Stiahnuť
Trombektomické, embolektomické a okluzívne katétre Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 225/2013 Stiahnuť
Echokardiografický prístroj vrátane príslušenstva Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 230/2013 Stiahnuť
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok