Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Prehľad verejných obstarávaní

Zoznam verejných obstarávaní
Predmet Informácie - kritériá Informácie - ostatné Výsledok Zmluva Suma plnenia Správa Odôvodnenie
ŠZM pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 206/2013 207/2013 210/2013 211/2013 212/2013 213/2013 214/2013 215/2013 217/2013 218/2013 219/2013 220/2013 Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť
Oxygenátory a hadicové sety pre deti Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 194/2013 193/2013 Stiahnuť Stiahnuť
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na perkutánny embolizačný materiál vrátane príslušenstva Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť
Pranie nemocničnej bielizne Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 159/2013 Stiahnuť
Kontrastné látky Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 119/2013 118_2013 Stiahnuť Stiahnuť
Cievne klipy a klipovače Stiahnuť Stiahnuť 135/2013 Stiahnuť
Ablačný systém Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 170/2013 Stiahnuť
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok