Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Prehľad verejných obstarávaní

Zoznam verejných obstarávaní
Predmet Informácie - kritériá Informácie - ostatné Výsledok Zmluva Suma plnenia Správa Odôvodnenie
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na intrakoronárne balóniky Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 140/2013 141/2013 142/2013 143/2013 Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť
Odberový systém krvi Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť 136/2013 Stiahnuť
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok