Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Videá pre pacientov

Prezentačné video o Detskom kardiocentre

Dýchanie a pohyb po prekonaní COVID-19

Prevencia bolestí chrbta

Prezentačné video o NÚSCH, a.s., novom pavilóne Detského kardiocentra a Diagnostického centra

Prezentačno - edukačné video o práci sestier na Oddelení zlyhávania  a transplantácie srdca NÚSCH, a.s.

Implantácia umelého srdca SynCardia TAH

Krátke prezentačné video o Bratislave a NÚSCH, a.s.

O NÚSCH, a.s.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. - Klinika kardiochirurgie, Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Klinika cievnej chirurgie

Odborná konferencia „Aktuality v kardiologickej praxi prizmou NÚSCH, a.s.“

20. výročie transplantácie srdca

NÚSCH, a. s., vyjadruje úprimné poďakovanie občianskemu združeniu Dar života, ktoré usporiadalo pre pacientov i lekárov podujatie k "20. výročiu Programu transplantácie srdca na SR."
Vďaka patrí i moderátorke večera, umelcom, ktorí vystúpili bez nároku na honorár, partnerom a generálnemu partnerovi - hotelu DobleTree by Hilton, Bratislava, ktorý zadarmo poskytol svoje krásne priestory.
ĎAKUJEME. :)

Pľúcna artériová hypertenzia - telesný tréning

Cvičenie pre pacientov so srdcovým zlyhávaním

Dar života

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok