Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Vzdelávanie

Sme moderné pracovisko, ktoré podporuje svojich existujúcich zamestnancov v štúdiu počas práce - naši kolegovia pracujú s podporou zamestnávateľa na svojej profesionálnej ceste.

NÚSCH, a.s., plní úlohy metodického centra pre komplexné riešenie úloh kardiovaskulárneho programu v Slovenskej republike a podieľa sa na základnom a aplikovanom klinickom výskume kardiovaskulárnej problematiky s následným zavádzaním výsledkov výskumu do praxe.

V oblasti zdravotníckeho vzdelávania NÚSCH, a.s., plní úlohy výučbových základní Slovenskej zdravotníckej univerzity a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok