Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Odborná zdravotnícka prax

Za účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore majú lekári možnosť absolvovať odbornú zdravotnícku prax na niektorej z výučbových základní NÚSCH, a.s.

Ako na to?

- účastník odbornej stáže si dohodne termín jej vykonania s prednostom kliniky
- vysielajúca nemocnica zašle oficiálnu žiadosť vedeniu NÚSCH, a.s.
- žiadosť má obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko účastníka
 • trvalý pobyt účastníka
 • dátum narodenia účastníka
 • špecializačný odbor
 • termín praxe
 • pracovisko praxe

- NÚSCH, a.s. na žiadosť odpovedá zaslaním „Zmluvy o zabezpečení odbornej stáže zdravotníckych pracovníkov“
- v deň nástupu na stáž sa účastník dostaví na personálne oddelenie za účelom absolvovania poučenia BOZP a PO (kancelária sa nachádza v budove NÚSCH, a.s., na riaditeľstve, 1. dvere vpravo)

Kontaktná osoba

Ing. Michaela Mihaľová
Personálne odd.
Tel.: +421 2 59 320 227
Email: michaela.mihalova@nusch.sk

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok