Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Študentská prax

Radi privítame študentov, ktorí prejavia záujem o absolvovanie študentskej praxe na niektorej z našich výučbových základní.

Ako na to?

- študent si dohodne  termín praxe s prednostom kliniky
- zašle „Žiadosť o absolvovanie praxe“ na personálne oddelenie NÚSCH, a.s. (mailom, poštou)
- žiadosť má obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko študenta
 • trvalý pobyt študenta
 • kontaktné údaje (mail, mobil - kvôli zjednodušeniu komunikácie)
 • názov VŠ, ročník
 • termín praxe
 • pracovisko praxe

- v prípade, že vysoká škola nemá s NÚSCH, a.s. uzavretú rámcovú zmluvu, zašle vysoká škola návrh „Zmluvy o vykonaní praxe študenta“ vedeniu nemocnice
- NÚSCH, a.s., na žiadosť odpovedá zaslaním oficiálneho súhlasu, resp. zmluvy
- v deň nástupu na prax sa študent dostaví na personálne oddelenie za účelom absolvovania poučenia BOZP a PO (kancelária sa nachádza v budove NÚSCH, a.s., na riaditeľstve, 1. dvere vpravo)

 
Kontaktná osoba

Ing. Michaela Mihaľová
Personálne odd.
Tel.: +421 2 59 320 227
Email: michaela.mihalova@nusch.sk

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok