Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Dotazník spokojnosti ambulantných pacientov

Vážená pani, Vážený pán,                                                                                  

v snahe skvalitniť liečebno-preventívnu starostlivosť na ambulanciách, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník je anonymný, údaje sú dôverné, budú použité na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti a za účelom odstránenia existujúcich  nedostatkov.

Ďakujeme za spoluprácu

Vedenie NÚSCH, a. s.

Vyberte z ponúkaných možností, alebo uveďte inú, napr. sanitár a pod.

V prípade vážnych porušení Vašich práv, režimu oddelenia alebo iných závažných prevádzkových dôvodov, ktorých ste boli svedkom, môžete sa obrátiť na referenta sťažností a kontroly  (02/ 59 320 548).

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok