Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Dotazník spokojnosti ambulantných pacientov

Vážená pani, Vážený pán,                                                                                  

v snahe skvalitniť liečebno-preventívnu starostlivosť na ambulanciách, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie tohto dotazníka. Dotazník je anonymný, údaje sú dôverné, budú použité na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti a za účelom odstránenia existujúcich  nedostatkov.

Ďakujeme za spoluprácu

Vedenie NÚSCH, a. s.

1 2 3 4 5
1. Boli ste spokojný so systémom objednávania na vyšetrenie (rýchlosť, spôsob a úroveň komunikácie)?
2. Boli ste spokojný s dobou čakania na vyšetrenie (dodržanie termínu na ktorý ste boli objednaní)?
3. Boli ste spokojný s úrovňou podmienok čakania na vyšetrenie (dostatok miesta, čistota, úroveň sociálnych zariadení)?
4. Boli ste spokojný s úrovňou starostlivosti a komunikácie zo strany lekára?
5. Boli ste spokojný s úrovňou starostlivosti a komunikácie zo strany sestry?
6. Boli ste spokojný s úrovňou informovanosti o výsledku vyšetrenia a navrhnutým postupom liečby?
7. Boli ste spokojný s rozsahom a kvalitou doplnkových služieb (bufet, lekáreň a pod.)?
Vyberte z ponúkaných možností, alebo uveďte inú, napr. sanitár a pod.

V prípade vážnych porušení Vašich práv, režimu oddelenia alebo iných závažných prevádzkových dôvodov, ktorých ste boli svedkom, môžete sa obrátiť na referenta sťažností a kontroly  (02/ 59 320 548).

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok