Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Plán obnovy a odolnosti

Projekt: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení

Cieľ projektu: Vybaviť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., navigačným systémom pre liečbu fibrilácie predsiení s cieľom skrátenia priemerného času operačného zákroku o minimálne 30% v porovnaní s predinvestičným východiskom a zvýšenia počtu vykonaných operácií o 20%.

 

Plán obnovy a odolnosti

 Logo

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok