Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Pacientka sa vracia do Košíc

Pacientka sa vracia do Košíc

18. 5. 2009

Vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacientky Aleny Kováčovej (mamička, ktorá v 8. mesiaci tehotenstva prekonala ťažký srdcový infarkt v súvislosti s operáciou výdute aorty a pre srdcové zlyhávanie jej bola voperovaná mechanická podpora srdca), bolo rozhodnuté o jej preložení späť do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. v Košiciach (ďalej len „VÚSCH").

Vysoko odborná zdravotná starostlivosť, ktorú si jej stav vyžadoval v čase jej prevozu z VÚSCH a.s. bola úspešne ukončená, a preto pacientka môže byť preložená na ďalšiu liečbu späť do Košíc. Pani Kováčová je podľa vyjadrenia lekárov v celkovo dobrom stabilizovanom stave, avšak pociťuje smútok za rodinou, hlavne za svojimi deťmi, od ktorých ju momentálne delia stovky kilometrov.

V Košiciach bude pacientke poskytnutá dlhodobá rehabilitácia a kardiologické a gynekologické sledovanie.

Letecký transport pacientky plánujeme na utorok 19. 5. 2009.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok