Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

NÚSCH na 1. MIESTE

PRIESKUM Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP)

Poistenci VšZP v prieskume spokojnosti opäť hodnotili stav slovenských nemocníc. Oproti predošlému roku si zdravotnícke zariadenia polepšili. 

Poistenci vnímali pozitívne najmä poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale aj prístup lekárov a sestier.
Do prieskumu VšZP sa zapojilo 12 141 hospitalizovaných pacientov.


Špecializované ústavy srdcovo-cievnych chorôb sa zoradili v poradí:

1. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave 

2. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice a

3. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici


ĎAKUJEME VŠETKÝM NAŠIM PACIENTOM za prejavenú dôveru.

Reportáž odvysielaná v NOVINÁCH TV JOJ.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok