Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

DEŇ ZDRAVIA V NÚSCH, a.s.

DEŇ ZDRAVIA V NÚSCH, a.s.

V spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Úradom verejného zdravotníctva SR sme aj tento rok zorganizovali pre našich zamestnacov DEŇ ZDRAVIA. Má každý rok veľký úspech. 

Zamestnanci mohli absolvovať:

  • IN BODY meranie + konzultáciu s výživovým poradcom
  • Meranie krvného tlaku, glukózy, cholesterolu a kyseliny močovej
  • Vyšetrenie zrakovej ostrosti 

Staráme sa o naše/vaše zdravie. NÚSCH ❤️ 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok