Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Reakcia na informácie z facebooku

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), je informovaný o svojich zamestnancoch, ktorí sa vrátili (vracajú) zo zahraničia na Slovensko.

U niektorých v čase ich návratu do práce, nebolo ešte v platnosti mimoriadne nariadenie vlády SR, podľa ktorého „každý občan SR je povinný po návrate zo zahraničia prihlásiť sa u svojho praktického lekára a  dodržať 14-dňovú karanténu.“

Každý zamestnanec po návrate na Slovensko absolvoval konzultáciu s  ústavným hygienikom a lekárkou Závodnej ambulancie NÚSCH, a.s., s následným individuálnym riešením danej situácie (išlo presne o 11 zamestnancov).

NÚSCH, a.s., striktne dodržiava všetky usmernenia hlavného hygienika SR o karanténe, vrátane rodinných príslušníkov, usmernenia MZ SR a svoje interné nariadenia.

Ústav má v súčasnosti v domácej karanténe 10 svojich zamestnancov.

NÚSCH, a.s., v čase poslania stanoviska, nemá vedomosť o tom, že by polícia navštívila niektorého zamestnanca.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok