Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Zákaz návštev v NÚSCH, a.s.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, nárast počtu pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 na území Bratislavy a celom Slovensku a v záujme ochrany zdravia našich pacientov a zamestnancov, je v NÚSCH, a.s., od 28.08.2020 až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

V prípade, že ošetrujúci lekár zváži, že návšteva pacienta je potrebná z hľadiska jeho zdravotného stavu, informujte sa, prosím, vopred na jednotlivých oddeleniach NÚSCH, a.s.

Schválenú návštevu ošetrujúcim lekárom je možné povoliť výnimočne na obmedzený čas (najviac 30 minút, maximálne 2 osoby) za podmienky dodržania prísnych protiepidemických opatrení (dezinfekcia rúk pri vstupe, použitie ochrannej masky a jednorazového ochranného plášťa).


Kontakty na jednotlivé lôžkové oddelenia NÚSCH, a.s.:

Jednotka intenzívnej starostlivosti   02/ 59 320 417

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny   02/ 59 320 407

Oddelenie kardiochirurgie 1   02/ 59 320 553

Oddelenie kardiochirurgie 2   02/ 59 320 535

Oddelenie kardiológie a angiológie   02/ 59 320 489

Oddelenie cievnej chirurgie   02/ 59 320 506

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie   02/ 59 320 399

Oddelenie akútnej kardiológie   02/ 59 320 389

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca   02/ 59 320 264

Oddelenie všeobecnej kardiológie 1   02/ 59 320 460

Oddelenie všeobecnej kardiológie 2   02/ 59 320 443 

 

 

 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok