Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

OZaT má nové moderné priestory

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., cez víkend úspešne otvoril časť novej „budovy B“

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca má nové moderné priestory


V Bratislave dňa 28.09.2020  

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.), rozširuje svoje aktivity v rámci diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Súčasťou komplexu NÚSCH, a.s., je novopostavená „budova B“ s heliportom. Prístavba je mostom prepojená s existujúcim objektom.

Presne v poslednú septembrovú nedeľu, symbolicky na „Svetový deň srdca,“ sa do nových moderných priestorov ako prvé presťahovalo jediné oddelenie tohto druhu na Slovensku - Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca (lôžková časť) pod vedenímprimárky doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC. Oddelenie je vybavené najmodernejšou špičkovou technikou. Má 17 monitorovaných lôžok, z toho 3 lôžka, ktoré tvoria Jednotku intenzívnej starostlivosti, laboratórium na vykonávanie pravostranných katetrizácií a testovanie centrálnej hemodynamiky.

V najbližších dňoch sa postupne do prevádzky uvedie aj nový Ambulantný trakt a ďalšie pracoviská.

Vybudované priestory poskytnú vyšší štandard a komfort pre pacientov, ako aj pre zdravotnícky personál, väčšiu bezpečnost pri operáciách pacientov a ich následnej liečbe.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok