Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Ďalšie 2 úspešné transplantácie srdca

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., úspešne zrealizoval v čase koronavírusu ďalšie dve transplantácie srdca

Transplantácia srdca predstavuje štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.) v dňoch 12. a 15. októbra 2020 počas pandémie COVID-19 zrealizoval ďalšie dve úspešné transplantácie srdca.

12. októbra 2020 - išlo o 40-ročného príjemcu z Nitry. Na čakacej listine bol od septembra 2016.
15. októbra 2020 - išlo o 62-ročného príjemcu z Nových Zámkov. Na čakacej listine bol od júla 2019.

V súčasnosti už má NÚSCH, a.s., za sebou 369 úspešných transplantácií srdca (353 dospelých pacientov a 16 detí).Ku koncu októbra 2020 je na čakacej listine na transplantáciu 49 pacientov.

Poďakovanie patrí všetkým zainteresovaným, vrátane odberových centier.

NÚSCH, a.s., je jediné pracovisko na Slovensku, kde sa vykonávajú transplantácie srdca.

NÚSCH, a.s., si v roku 2020 pripomína už 22. výročie založenia Programu transplantácie srdca na Slovensku a prvej úspešnej transplantácie srdca v NÚSCH, a.s. a v novodobých dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok