Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Kontakty

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Adresa sídla Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 37
Telefón +421 2 59 320 111
E-mail info@nusch.sk
Webová adresa www.nusch.sk
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok