Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Objednávanie pacientov

Služba je určená len pre lekárov.

Vzhľadom na limitovanú kapacitu nášho zdravotníckeho zariadenia z hľadiska personálneho, priestorového i časového, je elektívne odborné vyšetrenie v NÚSCH, a.s., možné na základe požiadavky odborného lekára (alebo nemocničného lekára v prípade hospitalizovaných pacientov) so zdôvodnením žiadosti o vyšetrenie.

 • Všetky doterajšie formy objednávania (pošta, email, fax) zostávajú naďalej k dispozícii.
  • poštou na adresu: Ambulantné oddelenie NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48  Bratislava 37
  • e-mailom: ambulancie@nusch.sk
  • faxom: 02/59 320 287

Ďalší postup závisí od informácií uvedených v žiadosti. Termín vyšetrenia oznámime pacientovi, prípadne lekárovi telefonicky.

Na vyšetrenie si pacient prinesie:

 • odporúčanie od špecialistu
 • preukaz poistenca
 • občiansky preukaz
 • zdravotnú dokumentáciu (alebo adekvátny výpis)
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok