Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Dozorná rada

Ladislav Vlachovič

JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

predseda Dozornej rady

Vzdelanie:  Paneurópska vysoká škola - právo
                    Žilinská univerzita - ekonómia

Predseda Dozornej rady NÚSCH, a.s., od 24.01.2024.

Rastislav Cikrai

MUDr. Rastislav Cikrai

člen Dozornej rady

Vzdelanie: 1. LF Karlova univerzita, Praha

Člen Dozornej rady NÚSCH, a.s., od 1.7.2020.
V NÚSCH, a.s., pracuje ako lekár.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok