Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Hematologická ambulancia

Popis činnosti

Pacientov do Hematologickej ambulancie objednáva odborný lekár NÚSCH, a.s. Vykonávame konziliárne vyšetrenia pre pacientov z lôžkových oddelení. Monitorujeme antikoagulačnú liečbu, vyšetrujeme a hodnotíme markery trombofílie. Robíme vstupné vyšetrenia u pacientov s rôznymi hematologickými diagnózami a podľa potreby odosielame na vyššie hematologické pracoviská. Pri hematologickej ambulancii NÚSCH, a.s., je zriadené Krajské indikačno - edukačné centrum pre selfmonitoring INR.

Sestra

Eva Nipčová

Kontakt

tel.: + 421 2 59 320 337

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok 7,30 13,00

MUDr. Danica Dohnalová

MUDr. Viliam Lauko

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok