Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Mediátorka NÚSCH, a.s.

Od 01. mája 2015 NÚSCH, a.s., rozšíril svoje rady o mediátorku. Stala sa ňou PhDr. Anna Petrulová, klinická psychologička, ktorá od roku 1998 pracuje v NÚSCH, a.s. Mediácia je kultivovaný dialóg dvoch strán, ktorú vedie práve tretí subjekt - mediátor. PhDr. A. Petrulovú môžete v prípade potreby kontaktovať na tel. č.: 02/59 320 569 alebo emailom: anna.petrulova@nusch.sk.

PhDr. Anna Petrulová pôsobí ako klinická psychologička na pôde týchto oddelení NÚSCH, a.s.: Oddelenie všeobecnej kardiológie; Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca; Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny; Oddelenie akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti.

Jej hlavnou náplňou práce je psychodiagnostika a psychologická intervencia u hospitalizovaných pacientov so zameraním na redukciu anxiózno - depresívnej symptomatológie, podporná psychoterapia, krízová intervencia a edukatívne prístupy u pacientov pred operačnými a intervenčnými výkonmi, pred transplantáciou srdca, poskytovanie psychologicko - poradenských služieb pre zamestnancov.

Pracuje ako dobrovoľníčka - terénna pracovníčka - členka tímu krízovej intervencie Modrý anjel a má odborný výcvik v krízovej intervencii v počte 200 hodín. Za rok 2014 získala čestné ocenenie Zlatý záchranársky kríž.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok